Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ДИСПЕТЧЕР

Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааг хяналт удирдлагын систем дээр оновчтой зохион байгуулж, техникийн хувиарлалтыг жигд бөгөөд тасралтгүй байдлаар зохицуулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үнэн бодит тайлан мэдээ цуглуулах, гаргах

Дэлгэрэнгүй
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ МЕХАНИК

Хүнд даацын автомашин, дугуйт ачигчийн засварын үйл ажиллагааг технологийн дагуу аюулгүй хийж гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлэх, засварын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН
  • Хүнд даацын автомашин, дугуйт ачигчийн үзлэг оношлогоо, засвар үйлчилгээг механикийн зааврын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, техникүүдийн бэлэн байдлыг хангах
Дэлгэрэнгүй
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчин, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөөгүй тээвэрлэлтийг компанийн тогтоосон чиглэлд хийж гүйцэтгэх
  • Нэмэлт мэдээлэл: Дадлагажих хугацаанд үндсэн цалин 100%-иар бодогдоно.
Дэлгэрэнгүй
ХИМИЧ
  • Нүүрсний сорьцонд лабораторийн шинжилгээг стандарт арга аргачлалийн дагуу хийж, үнэн бодит үр дүнг тайлагнах, лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, шалгалт тохируулга, ашиглалтыг хариуцаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
  • Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн цахилгааны засвар үйлчилгээний ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд явуулах, зохион байгуулалтын ажлыг төлөвлөн удирдах
Дэлгэрэнгүй