Нээлттэй ажлын байр*
Ажлын байрны нэр Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
ПРОГРАМ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ
  • Уурхайн хяналт удирдлагын систем түүний өгөгдлийн сангуудыг ашиглаж олборлолтын үйл ажиллагааны тайлан мэдээг боловсруулах хөгжүүлэх
  • Хяналт, удирдлагын системийн серверүүд, сүлжээ хангамжийн найдвартай ажиллагааг хянаж, тэдгээрийг оновчтой зохион байгуулах
Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛТАН
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогын хүрээнд үүсэж болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахад оролцох, мэдээллийн нээлттэй байдлыг эрхэмлэх, тайлагнах, сургалт зөвлөгөө өгөх
Дэлгэрэнгүй
ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДУГУЙ ЗАСВАРЧИН
  • Уурхайн хүнд машин механизмын техникийн бэлэн байдлыг хангахын тулд шаардлагатай дугуй засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
Дэлгэрэнгүй
ТУСГАЙ ТОНОГЛОЛТ МАШИНЫ ОПЕРАТОР
  • Уулын үйлдвэрлэлийн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдэд тослогоо үйлчилгээ хийх, угаах, засварын сэлбэг, эд ангиудыг зөөх, өргөх, ачих
Дэлгэрэнгүй
СЭЛБЭГИЙН АЖИЛТАН
  • Уурхайн хүнд машин механизм, туслах тоног төхөөрөмжид шаардлагатай сэлбэг, материалын бэлэн байдлыг хангах
Дэлгэрэнгүй
ӨРМИЙН ТУСЛАХ АЖИЛЧИН
  • Өрөмдлөг тэсэлгээний ажил хийж гүйцэтгэхэд өрмийн машиныг аюулгүй ажиллагааны хүрээнд, зааварчилгааны дагуу аюул осолгүй ажиллуулахад туслах, дэмжлэг үзүүлэх
Дэлгэрэнгүй